Beställning:
Beställning av varor kan ske via e-post eller telefon.
Beställning skall vara Foodspice tillhanda senast kl. 12,00 en arbetsdag före överenskommen leveransdag.
Leveransvilkor:
Fri leverans inom Stor Stockholm.
Vid order under 3500 kr. uttages miljöavgift på 300 kr.
Betalningsvilkor:
10 dagar netto från fakturadatum.
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta och fakturan överlämnas utan påminnelse till Inkassobolagen.
Anmärkning:
Reservation för eventuella tryckfel, justeringar av årgångar och prisförändringar.

the website is under construction